Friday, January 28, 2005

Ngày biểu tình

Australia là nước đầu tiên có biểu tình của người Việt về thảm sát Bắc Bộ. Tin từ Sydney cho biết, họ đã in ảnh khổ lớn các nạn nhân để mang đến đại sứ quán Trung Quốc.

Mấy sinh viên đã thức trắng đêm lái xe từ Texas Austin đến Houston để tham gia vào các cuộc biểu tình ở Houston. Một bạn sinh viên đã nấu sẵn nồi cháo gà chờ sinh viên tử Austin đến.

Ngay 20.1.2005

Nhom Bien Dong ra doi